Syarat Perkhidmatan

Terma dan syarat berikut mengawal semua penggunaan laman web https://www.wowelo.com/ dan semua kandungan, perkhidmatan dan produk yang tersedia di atau melalui tapak web (diambil bersama, Laman Web). Laman Web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Wowelo (“Wowelo”). Laman Web ini ditawarkan tertakluk kepada penerimaan anda tanpa pengubahsuaian semua terma dan syarat yang terkandung di sini dan semua peraturan operasi lain, dasar (termasuk, tanpa had, Dasar Privasi Wowelo) dan prosedur yang mungkin diterbitkan dari semasa ke semasa di Laman ini oleh Wowelo (secara kolektif, "Perjanjian").

Sila baca Perjanjian ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan Laman Web. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian tapak web, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat perjanjian ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses Laman Web atau menggunakan sebarang perkhidmatan. Jika terma dan syarat ini dianggap sebagai tawaran oleh Wowelo, penerimaan adalah terhad kepada syarat ini. Laman web ini hanya tersedia untuk individu yang berumur sekurang-kurangnya 13 tahun.

 1. Akaun dan Tapak https://www.wowelo.com/ anda. Jika anda membuat blog/tapak di Laman Web, anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan akaun dan blog anda, dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun dan sebarang tindakan lain yang diambil berkaitan dengan blog. Anda tidak boleh menerangkan atau menetapkan kata kunci pada blog anda dengan cara yang mengelirukan atau menyalahi undang-undang, termasuk dengan cara yang bertujuan untuk berdagang atas nama atau reputasi orang lain, dan Wowelo boleh menukar atau mengalih keluar sebarang perihalan atau kata kunci yang dianggap tidak sesuai atau menyalahi undang-undang, atau sebaliknya berkemungkinan menyebabkan liabiliti Wowelo. Anda mesti segera memberitahu Wowelo tentang sebarang penggunaan tanpa kebenaran blog anda, akaun anda atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain. Wowelo tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan atau peninggalan oleh Anda, termasuk sebarang kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat daripada perbuatan atau peninggalan tersebut.
 2. Tanggungjawab Penyumbang. Sekiranya anda mengendalikan blog, beri komen di blog, kirimkan bahan ke Laman Web, hantar pautan di Laman Web, atau buat (atau izinkan pihak ketiga untuk membuat) bahan yang tersedia melalui Laman Web (apa-apa bahan tersebut, "Kandungan" ), Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan, dan apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh, Kandungan tersebut. Begitulah keadaannya tanpa mengira sama ada Kandungan yang dimaksudkan terdiri dari teks, grafik, fail audio, atau perisian komputer. Dengan menyediakan Kandungan, anda menyatakan dan menjamin bahawa:
  • memuat turun, menyalin dan menggunakan Kandungan tidak akan melanggar hak eksklusif, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, hak paten, tanda niaga atau hak rahsia perdagangan, oleh mana-mana pihak ketiga;
  • jika majikan anda mempunyai hak untuk harta intelektual yang anda buat, anda mempunyai sama ada (i) mendapat kebenaran daripada majikan anda untuk menyiarkan atau menyediakan Kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa perisian, atau (ii) dijamin oleh majikan anda sebagai penepian untuk semua hak dalam atau kepada Kandungan;
  • anda telah mematuhi sepenuhnya mana-mana lesen pihak ketiga yang berkaitan dengan Kandungan, dan telah melakukan semua perkara yang diperlukan untuk berjaya melaluinya kepada pengguna akhir apa-apa syarat yang diperlukan;
  • Kandungan tidak mengandungi atau memasang sebarang virus, cacing, malware, kuda trojan atau kandungan berbahaya atau merosakkan yang lain;
  • Kandungan bukan spam, bukan mesin atau dihasilkan secara rawak, dan tidak mengandungi kandungan komersil yang tidak beretika atau tidak dikehendaki untuk memandu lalu lintas ke tapak pihak ketiga atau meningkatkan kedudukan enjin carian laman pihak ketiga, atau untuk tindakan selanjutnya yang menyalahi undang-undang (seperti sebagai phishing) atau menyesatkan penerima tentang sumber bahan (seperti spoofing);
  • Kandungan itu bukan pornografi, tidak mengandung ancaman atau menghasut keganasan terhadap individu atau entiti, dan tidak melanggar hak privasi atau publisitas pihak ketiga;
  • blog anda tidak diiklankan melalui mesej elektronik yang tidak diingini seperti pautan spam pada kumpulan berita, senarai e-mel, blog lain dan laman web, dan kaedah promosi yang tidak diminta;
  • blog anda tidak dinamakan dengan cara yang menyesatkan pembaca anda untuk berfikir bahawa anda adalah orang atau syarikat lain. Contohnya, URL atau nama blog anda bukan nama orang lain selain diri anda atau syarikat selain daripada anda sendiri; dan
  • anda mempunyai, dalam kes Kandungan yang termasuk kod komputer, mengkategorikan dan/atau menerangkan jenis, sifat, kegunaan dan kesan bahan dengan tepat, sama ada diminta berbuat demikian oleh Wowelo atau sebaliknya.

  Dengan menyerahkan Kandungan kepada Wowelo untuk dimasukkan pada Laman Web anda, anda memberikan Wowelo lesen seluruh dunia, bebas royalti dan bukan eksklusif untuk menghasilkan semula, mengubah suai, menyesuaikan dan menerbitkan Kandungan semata-mata untuk tujuan memaparkan, mengedar dan mempromosikan blog anda . Jika anda memadamkan Kandungan, Wowelo akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mengalih keluarnya daripada Tapak Web, tetapi anda mengakui bahawa caching atau rujukan kepada Kandungan mungkin tidak dibuat serta-merta tidak tersedia.

  Tanpa mengehadkan mana-mana representasi atau waranti tersebut, Wowelo mempunyai hak (walaupun bukan kewajipan) untuk, mengikut budi bicara mutlak Wowelo (i) menolak atau mengalih keluar mana-mana kandungan yang, pada pendapat munasabah Wowelo, melanggar mana-mana dasar Wowelo atau dalam apa-apa cara memudaratkan atau tidak menyenangkan, atau (ii) menamatkan atau menafikan akses kepada dan penggunaan Laman Web kepada mana-mana individu atau entiti atas sebarang sebab, mengikut budi bicara Wowelo sendiri. Wowelo tidak akan mempunyai kewajipan untuk memberikan bayaran balik bagi sebarang jumlah yang telah dibayar sebelum ini.

 3. Pembayaran dan Pembaharuan.
  • Syarat Umum.
   Dengan memilih produk atau perkhidmatan, anda bersetuju untuk membayar Wowelo yuran langganan sekali dan/atau bulanan atau tahunan yang ditunjukkan (syarat pembayaran tambahan mungkin disertakan dalam komunikasi lain). Bayaran langganan akan dicaj secara prabayar pada hari anda mendaftar untuk Peningkatan dan akan meliputi penggunaan perkhidmatan tersebut untuk tempoh langganan bulanan atau tahunan seperti yang dinyatakan. Bayaran tidak akan dikembalikan.
  • Pembaharuan Automatik. 
   Melainkan anda memberitahu Wowelo sebelum tamat tempoh langganan yang berkenaan bahawa anda ingin membatalkan langganan, langganan anda akan diperbaharui secara automatik dan anda memberi kebenaran kepada kami untuk mengutip yuran langganan tahunan atau bulanan yang berkenaan untuk langganan tersebut (serta sebarang cukai) menggunakan mana-mana kad kredit atau mekanisme pembayaran lain yang kami ada dalam rekod untuk anda. Peningkatan boleh dibatalkan pada bila-bila masa dengan menyerahkan permintaan anda kepada Wowelo secara bertulis.
 4. Perkhidmatan.
  • Bayaran; Pembayaran. Dengan mendaftar untuk akaun Perkhidmatan, anda bersetuju untuk membayar Wowelo yuran persediaan yang berkenaan dan yuran berulang. Yuran yang dikenakan akan diinvois bermula dari hari perkhidmatan anda ditubuhkan dan sebelum menggunakan perkhidmatan tersebut. Wowelo berhak untuk menukar terma pembayaran dan yuran selepas tiga puluh (30) hari notis bertulis terlebih dahulu kepada anda. Perkhidmatan boleh dibatalkan oleh anda pada bila-bila masa dengan notis bertulis selama tiga puluh (30) hari kepada Wowelo.
  • Sokongan. Jika perkhidmatan anda termasuk akses kepada sokongan e-mel keutamaan. “Sokongan e-mel” bermaksud keupayaan untuk membuat permintaan untuk bantuan sokongan teknikal melalui e-mel pada bila-bila masa (dengan usaha yang munasabah oleh Wowelo untuk membalas dalam satu hari perniagaan) berkenaan penggunaan Perkhidmatan VIP. “Keutamaan” bermaksud sokongan diutamakan berbanding sokongan untuk pengguna perkhidmatan https://www.wowelo.com/ standard atau percuma. Semua sokongan akan diberikan mengikut amalan, prosedur dan dasar perkhidmatan standard Wowelo.
 5. Tanggungjawab Pelawat Laman Web. Wowelo belum menyemak, dan tidak boleh menyemak, semua bahan, termasuk perisian komputer, disiarkan ke Laman Web, dan oleh itu tidak boleh bertanggungjawab ke atas kandungan, penggunaan atau kesan bahan tersebut. Dengan mengendalikan Laman Web, Wowelo tidak mewakili atau membayangkan bahawa ia menyokong bahan yang disiarkan di sana, atau bahawa ia percaya bahan tersebut tepat, berguna atau tidak berbahaya. Anda bertanggungjawab untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk melindungi diri anda dan sistem komputer anda daripada virus, cecacing, kuda Trojan dan kandungan lain yang berbahaya atau merosakkan. Laman Web mungkin mengandungi kandungan yang menyinggung perasaan, tidak senonoh, atau sebaliknya tidak menyenangkan, serta kandungan yang mengandungi ketidaktepatan teknikal, kesilapan tipografi dan kesilapan lain. Laman Web juga mungkin mengandungi bahan yang melanggar hak privasi atau publisiti, atau melanggar harta intelek dan hak proprietari lain, pihak ketiga, atau memuat turun, menyalin atau menggunakan yang tertakluk kepada terma dan syarat tambahan, dinyatakan atau tidak dinyatakan. Wowelo menafikan sebarang tanggungjawab untuk sebarang kemudaratan akibat daripada penggunaan oleh pelawat Laman Web, atau daripada sebarang muat turun oleh pelawat kandungan yang disiarkan di sana.
 6. Kandungan Dihantar di Laman Web Lain. Kami belum menyemak, dan tidak boleh menyemak, semua bahan, termasuk perisian komputer, yang disediakan melalui tapak web dan halaman web yang https://www.wowelo.com/ dipautkan, dan pautan itu ke https://www.wowelo .com/. Wowelo tidak mempunyai sebarang kawalan ke atas tapak web dan halaman web bukan Wowelo tersebut, dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan atau penggunaannya. Dengan memaut ke tapak web atau halaman web bukan Wowelo, Wowelo tidak mewakili atau membayangkan bahawa ia menyokong tapak web atau halaman web tersebut. Anda bertanggungjawab untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk melindungi diri anda dan sistem komputer anda daripada virus, cecacing, kuda Trojan dan kandungan lain yang berbahaya atau merosakkan. Wowelo menafikan sebarang tanggungjawab untuk sebarang bahaya yang terhasil daripada penggunaan tapak web dan halaman web bukan Wowelo oleh anda.
 7. Dasar Pelanggaran dan Dasar DMCA. Memandangkan Wowelo meminta orang lain untuk menghormati hak harta inteleknya, ia menghormati hak harta intelek orang lain. Jika anda percaya bahawa bahan yang terdapat pada atau dipautkan oleh https://www.wowelo.com/ melanggar hak cipta anda, anda digalakkan untuk memberitahu Wowelo mengikut Dasar Akta Hak Cipta Milenium Digital Wowelo (“DMCA”). Wowelo akan membalas semua notis tersebut, termasuk seperti yang diperlukan atau sesuai dengan mengalih keluar bahan yang melanggar atau melumpuhkan semua pautan ke bahan yang melanggar. Wowelo akan menamatkan akses pelawat ke dan penggunaan Laman Web jika, dalam keadaan yang sesuai, pelawat bertekad untuk menjadi pelanggar berulang hak cipta atau hak harta intelek lain Wowelo atau orang lain. Dalam kes penamatan sedemikian, Wowelo tidak akan mempunyai kewajipan untuk memberikan bayaran balik bagi sebarang jumlah yang telah dibayar kepada Wowelo sebelum ini.
 8. Harta Intelek. Perjanjian ini tidak memindahkan daripada Wowelo kepada anda mana-mana Wowelo atau harta intelek pihak ketiga, dan semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada harta tersebut akan kekal (antara pihak-pihak) semata-mata dengan Wowelo. Wowelo, https://www.wowelo.com/, logo https://www.wowelo.com/, dan semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik dan logo lain yang digunakan berkaitan dengan https://www.wowelo.com /, atau Laman Web adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar pemberi lesen Woweloor Wowelo. Tanda dagangan lain, tanda perkhidmatan, grafik dan logo yang digunakan berkaitan dengan Laman Web mungkin merupakan tanda dagangan pihak ketiga yang lain. Penggunaan Laman Web oleh anda tidak memberi anda hak atau lesen untuk menghasilkan semula atau sebaliknya menggunakan mana-mana Wowelo atau tanda dagangan pihak ketiga.
 9. Iklan. Wowelo berhak untuk memaparkan iklan di blog anda melainkan anda telah membeli akaun tanpa iklan.
 10. Atribusi. Wowelo berhak untuk memaparkan pautan atribusi seperti 'Blog di https://www.wowelo.com/,' pengarang tema dan atribusi fon dalam pengaki blog atau bar alat anda.
 11. Produk Rakan Kongsi. Dengan mengaktifkan produk rakan kongsi (misalnya tema) dari salah satu rakan kongsi kami, anda bersetuju dengan syarat perkhidmatan rakan kongsi tersebut. Anda boleh menyisih dari syarat perkhidmatan mereka pada bila-bila masa dengan menyahaktifkan produk rakan kongsi.
 12. Nama Domain. Sekiranya anda mendaftarkan nama domain, menggunakan atau memindahkan nama domain yang terdaftar sebelumnya, anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan nama domain juga tunduk pada dasar Internet Corporation untuk Nama dan Nombor yang Ditugaskan ("ICANN"), termasuk Hak dan Tanggungjawab Pendaftaran.
 13. Perubahan. Wowelo berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah suai atau menggantikan mana-mana bahagian Perjanjian ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Perjanjian ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda kepada Laman Web berikutan penyiaran sebarang perubahan pada Perjanjian ini merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut. Wowelo juga mungkin, pada masa hadapan, menawarkan perkhidmatan dan/atau ciri baharu melalui Laman Web (termasuk, pengeluaran alatan dan sumber baharu). Ciri dan/atau perkhidmatan baharu tersebut hendaklah tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini. 
 14. Penamatan. Wowelo boleh menamatkan akses anda kepada semua atau mana-mana bahagian Laman Web pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis, berkuat kuasa serta-merta. Jika anda ingin menamatkan Perjanjian ini atau akaun https://www.wowelo.com/ anda (jika anda mempunyai satu), anda hanya boleh berhenti menggunakan Laman Web. Walau apa pun yang tersebut di atas, jika anda mempunyai akaun perkhidmatan berbayar, akaun tersebut hanya boleh ditamatkan oleh Wowelo jika anda secara material melanggar Perjanjian ini dan gagal untuk menyembuhkan pelanggaran tersebut dalam masa tiga puluh (30) hari dari notis Wowelo kepada anda mengenainya; dengan syarat, Wowelo boleh menamatkan Laman Web dengan serta-merta sebagai sebahagian daripada penutupan umum perkhidmatan kami. Semua peruntukan Perjanjian ini yang mengikut sifatnya harus bertahan dengan penamatan akan kekal dalam penamatan, termasuk, tanpa had, peruntukan pemilikan, penafian waranti, indemniti dan had liabiliti. 
 15. Penafian Waranti. Laman Web disediakan "sebagaimana adanya". Wowelo dan pembekal dan pemberi lesennya dengan ini menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, termasuk, tanpa had, waranti kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Baik Wowelo mahupun pembekal dan pemberi lesennya, tidak membuat sebarang jaminan bahawa Laman Web akan bebas daripada ralat atau akses kepadanya akan berterusan atau tidak terganggu. Anda memahami bahawa anda memuat turun daripada, atau sebaliknya mendapatkan kandungan atau perkhidmatan melalui, Laman Web atas budi bicara dan risiko anda sendiri.
 16. Had Tanggungjawab. Walau apa pun, Wowelo, atau pembekal atau pemberi lesennya, tidak akan bertanggungjawab berkenaan dengan mana-mana perkara perjanjian ini di bawah mana-mana kontrak, kecuaian, liabiliti ketat atau teori undang-undang atau saksama lain untuk: (i) sebarang kerosakan khas, sampingan atau berbangkit; (ii) kos perolehan bagi produk atau perkhidmatan pengganti; (iii) untuk gangguan penggunaan atau kehilangan atau kerosakan data; atau (iv) untuk sebarang amaun yang melebihi yuran yang anda bayar kepada Wowelo di bawah perjanjian ini dalam tempoh dua belas (12) bulan sebelum punca tindakan. Wowelo tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kegagalan atau kelewatan disebabkan perkara di luar kawalan munasabah mereka. Perkara di atas tidak boleh digunakan setakat yang dilarang oleh undang-undang yang terpakai.
 17. Perwakilan dan Garansi Am. Anda menyatakan dan menjamin bahawa (i) penggunaan Laman Web oleh anda akan mematuhi Dasar Privasi Wowelo, dengan Perjanjian ini dan dengan semua undang-undang dan peraturan yang terpakai (termasuk tanpa had sebarang undang-undang atau peraturan tempatan di negara, negeri, bandar anda. , atau kawasan kerajaan yang lain, mengenai kelakuan dalam talian dan kandungan yang boleh diterima, dan termasuk semua undang-undang yang terpakai mengenai penghantaran data teknikal yang dieksport dari Amerika Syarikat atau negara tempat anda tinggal) dan (ii) penggunaan Laman Web oleh anda tidak akan melanggar atau menyalahgunakan hak harta intelek mana-mana pihak ketiga.
 18. Penanggungan rugi. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan tidak memudaratkan Wowelo, kontraktornya, dan pemberi lesennya, dan pengarah, pegawai, pekerja dan ejen masing-masing daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada penggunaan Laman Web anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran anda terhadap Perjanjian ini.
 19. Pelbagai. Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian antara Wowelo dan anda mengenai perkara perkara di sini, dan ia hanya boleh diubah suai dengan pindaan bertulis yang ditandatangani oleh eksekutif yang diberi kuasa Wowelo, atau dengan siaran oleh Wowelo versi yang disemak. Kecuali setakat undang-undang yang terpakai, jika ada, memperuntukkan sebaliknya, Perjanjian ini, sebarang akses kepada atau penggunaan Laman Web akan dikawal oleh undang-undang negeri California, Amerika Syarikat, tidak termasuk percanggahan peruntukan undang-undang, dan tempat yang sesuai untuk sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana yang sama akan menjadi mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di San Francisco County, California. Kecuali untuk tuntutan untuk pelepasan injunksi atau saksama atau tuntutan mengenai hak harta intelek (yang boleh dibawa ke mana-mana mahkamah berwibawa tanpa pengeposan bon), sebarang pertikaian yang timbul di bawah Perjanjian ini hendaklah diselesaikan secara muktamad mengikut Peraturan Timbangtara Komprehensif Perkhidmatan Timbang Tara Kehakiman dan Pengantaraan, Inc. (“JAMS”) oleh tiga penimbang tara yang dilantik menurut Peraturan tersebut. Timbangtara hendaklah berlaku di San Francisco County, California, dalam bahasa Inggeris dan keputusan timbang tara boleh dikuatkuasakan di mana-mana mahkamah. Pihak yang lazim dalam sebarang tindakan atau prosiding untuk menguatkuasakan Perjanjian ini berhak mendapat kos dan yuran peguam. Jika mana-mana bahagian Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian itu akan ditafsirkan untuk menggambarkan niat asal pihak-pihak, dan bahagian yang selebihnya akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Pengecualian oleh mana-mana pihak terhadap mana-mana terma atau syarat Perjanjian ini atau mana-mana pelanggaran daripadanya, dalam mana-mana satu keadaan, tidak akan mengetepikan terma atau syarat tersebut atau sebarang pelanggaran berikutnya daripadanya. Anda boleh menyerahkan hak anda di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana pihak yang bersetuju dengan, dan bersetuju untuk terikat dengan, terma dan syaratnya; Wowelo boleh menyerahkan haknya di bawah Perjanjian ini tanpa syarat. Perjanjian ini akan mengikat dan akan memberi manfaat kepada pihak-pihak, pengganti mereka dan penerima serah hak yang dibenarkan.